Blog

Hoe kunnen we leidinggevenden nudgen naar een positieve veiligheidscultuur?

Een positieve veiligheidscultuur: het is wat prominent aanwezig zou moeten zijn binnen elk bedrijf. Soms heb je als HR- en HSE-professional niet altijd het laatste woord en blijft een optimaal HSE-beleid (Health, Safety & Environment) daarom uit. Om die reden is het belangrijk dat je leidinggevenden meekrijgt in jouw veiligheidsverhaal. Maar hoe pak je dit aan?

Een positieve veiligheidscultuur als basis om KPI’s te halen

Dat leidinggevenden specifieke doelstellingen hebben die ze moeten behalen (denk maar aan KPI’s over productie en dienstverlening naar de klanten toe), is geen wereldschokkend nieuws maar wist je dat je ook als HR- en HSE-professional hier een belangrijke rol in kan spelen? Om de veiligheidscultuur binnen een onderneming te optimaliseren met de medewerking van leidinggevenden, moeten we hen namelijk duidelijk maken dat veiligheidscultuur essentieel is om die performance doelstellingen te behalen. Om dat te kunnen doen moeten we leidinggevenden nudgen richting een positieve veiligheidscultuur.

Hoe nudgen we leidinggevenden?

HR- en HSE-professionals kunnen leidinggevenden binnenkort eenvoudiger nudgen en dat hebben we te danken aan Europa. Zo verplichten de klimaatakkoorden van Parijs vanaf 2025 Europese bedrijven om een duurzaamheidsverslag in te dienen. In dat verslag komen drie pijlers voor: Environmental, Social en Governance (ook wel ESG genoemd). Dit gaat over de inspanningen die geleverd worden voor respectievelijk het milieu, menselijk kapitaal en goed bestuur. Europa pusht, nudget met andere woorden. Een veiligheids- en duurzaamheidscultuur binnen bedrijven en finance is daar de hefboom bij. Bedrijven die niet duurzaam werken zullen namelijk moeilijker financiële middelen bekomen en kunnen investeren. Zij zullen zelfs zwaarder getarifeerd worden als ze niet veilig of duurzaam te werk gaan! Redenen genoeg dus om jouw steentje bij te dragen aan het ESG-verhaal.

Veiligheid binnen het ESG-verhaal

En veiligheid past perfect in dat plaatje want ook daar is een duurzaamheidsaspect aan gekoppeld (denk aan de pijler Social). Om ervoor te zorgen dat bedrijven veiliger werken in de brede zin van het woord – niet alleen naar medewerkers maar ook naar het bedrijf toe – moeten we een context creëren die dat mogelijk maakt. Van cyber security tot veiligheid op de werkvloer, op elk gebied moet veiligheid een prominente plaats innemen. Dankzij het verplichte duurzaamheidsverslag zal elk bedrijf jaarlijks zijn aanpak op basis van de drie pijlers moeten bespreken. En maar goed ook! Want alleen dankzij een positieve veiligheidscultuur (met aandacht voor alle veiligheidsdomeinen) kunnen medewerkers binnen het bedrijf blijer, veiliger en duurzamer aan de slag gaan!

Jullie als preventieadviseur hebben een cruciale rol in dit verhaal. Dankzij het duurzaamheidsaspect dat wettelijk verplicht wordt, zullen jullie je leidinggevenden kunnen nudgen richting een nog betere veiligheidscultuur omdat veiligheid door de Europese directieven zal gepusht worden. Wil je meer weten hierover? DENKESG geeft je alle info.